Serveis de consultoria

Els principals serveis que oferim són:
analisisinversionesAnàlisi de Viabilitat d'Inversions - Realitzem anàlisi de viabilitat d'inversions estudiant els principals factors, aspectes i escenaris a considerar en la presa de decisions (operacions, tecnologia, entorn legal, variables econòmiques).
assestecnicoAssessorament Tècnic - Oferim serveis de direcció i assistència tècnica avaluant i resolent consultes i qüestions relatives a noves necessitats, incidències i possibles oportunitats de millora.
 
PMGestió de Projectes - Project Management - Catalitzem el desenvolupament de projectes i inversions. Ens fem càrrec de la coordinació, la planificació i l'execució del projecte així com de la supervisió de les diferents fases i parts (propietats, contractistes, administracions, etc.) Controlem i monitoritzem el compliment dels objectius del client en termes de qualitat, costos i terminis.