Serveis d'enginyeria

Principals serveis d'enginyeria que oferim:
aprovvEnginyeria legal - Permitting - Realitzem assistència i acompanyament en la resolució de necessitats d'índole tècnica-legal. Elaborem projectes i documentació per legalització i / o adequació d'instal · lacions i activitats.
IngBasEnginyeria Bàsica i Conceptual - Realitzem el disseny bàsic i conceptual aportant la nostra àmplia experiència en el disseny i operació d'instal · lacions industrials, com ara instal·lacions productives, plantes de gestió de residus, terminals portuàries, instal·lacions comercials, etc.

tankdesigndiagramEnginyeria de detall i Constructiva -
Prestem la nostra experiència i coneixements en el desenvolupament de l'enginyeria de detall i constructiva, dissenyant i calculant obra civil, estructures, electricitat, processos, instrumentació, control, mecànica i medi ambient.

DFO

Direcció i supervisió d'Obra - Prestem la nostra experiència i coneixements en la direcció facultativa de l'execució de les instal·lacions projectades. Així mateix, realitzem la supervisió i el control de tots els aspectes que intervenen en la construcció i execució de projectes industrials.

 

 

Coordinació de seguretat i salut - Realitzem, mitjançant personal format en enginyeria industrial i grau superior en riscos laborals, el servei de coordinació de seguretat i salut en obres, tal com estableix la normativa d'aplicació, fent nostres els objectius de la propietat.